Jak třídit e-cigarety?

E-cigarety třiďte stejně jako jiná drobná elektrozařízení. Nejjednodušší a správnou cestou k ekologické likvidaci je vybitý přístroj odevzdat v prodejně, kde jste si ho zakoupili,…