Děti a baterie, na co si dát pozor?

Spolknutí baterie, zejména lithiové knoflíkové baterie, může být pro děti velmi nebezpečné a v extrémních případech i smrtelné. Nepodceňte proto rizika spojená se spolknutím baterie.

Pro snížení rizika spolknutí baterie

  • Ukládejte malé baterie vždy mimo dohled a dosah malých dětí.
  • Neukládejte je do krabiček na pilulky ani je neskladujte v blízkosti léků. Vzhledem k jejich tvaru a velikosti může snadno dojít k záměně.
  • Otevřete-li balení s několika knoflíkovými bateriemi, zařiďte, aby děti neměly přístup k bateriím, které zůstanou v otevřeném balení.
  • Prostor pro baterie u všech výrobků v domácnosti musí být bezpečně uzavřen a nesmí být přístupný dětem. Spotřebiče dále umístěte mimo dosah malých dětí.

V případě spolknutí baterie

  • Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Nedovolte dítěti jíst ani pít, dokud se přítomnost baterie nevyloučí RTG vyšetřením. Výjimkou je podávání medu. V případě podezření na spolknutí baterie se doporučuje podat 2 lžičky medu. A jejich podání opakovat přibližně každých 10 minut. Odjezd na pohotovost však neodkládejte, abyste med obstarali, ani jej nedávejte dětem mladším 12 měsíců.
  • Nevyvolávejte zvracení.
  • Máte-li spotřebič s baterií nebo originální obal výrobku, vezměte jej s sebou, abyste lékaři umožnili identifikovat typ baterie a její chemické složení.

Další články