Základní členění baterií pro účely vykazování, které se týká vás – výrobců, je poměrně logické.

      • účel (běžné spotřební baterie, speciální baterie, prizmatické baterie, válcové baterie, knoflíkové baterie; také rozlišujeme baterie primární a sekundární)
      • hmotnost
      • chemické složení

Zákonné členění baterií se netýká výrobců, ale firem, které baterie třídí a recyklují. Se základním dělením úzce souvisí, přesto ale funguje trochu jinak. Zákonné členění se neustále mění s tím, jak se baterie a možnosti jejich následného zpracování vyvíjejí.

Členění baterií v Ecobatu

Přenosné

Mezi přenosné baterie patří běžné spotřební baterie, jako jsou například tužkové baterie všech velikostí nebo knoflíkové baterie. Dále sem patří speciální baterie do 1kg, což jsou nejčastěji baterie mobilů, tabletů, notebooků a podobné elektroniky. Také ale baterie drobných domácích spotřebičů nebo například aku-vrtačky.

Průmyslové

Průmyslové baterie jsou speciální baterie určené k průmyslovému nebo profesionálnímu použití a baterie elektrovozidel od 1 do 25 kg. Sem patří elektromobily, elektrokola, ale také některé větší domácí spotřebiče nebo sekačky na trávu. Do průmyslových baterií spadají i speciální baterie s váhou nad 25 kg a to fotovoltaické baterie a baterie ve velkých průmyslových strojích, jako je například elektroještěrka nebo jeřáb.

Automobilové

Automobilové baterie jsou startovací baterie a baterie osvětlení a zapalování. Startovací baterie dělíme do dvou kategorií podle váhy: pod 25 kg a nad 25 kg.
Ne se všemi elektrozařízeními je to jednoduché. Například u právě zmiňovaných automobilů totiž najdeme všechny tři druhy baterií pohromadě: startovací automobilovou baterii, průmyslovou hlavní autobaterii a v klíčkách knoflíkovou přenosnou baterii.